Ideová konferencia

Chceme spoločne s Vami diskutovať o budúcnosti Slovenska – o progresívnej vízii pre našu krajinu. Jej základom bude predbežná verzia dokumentu, v ktorom hnutie Progresívne Slovensko predstaví svoju politickú víziu a svoje priority.

hostí
250
odborných panelov
6
strán vízie
140
Spoznajte našich hostí

predseda frakcie ALDE
  šéfredaktor poľského magazínu Krytyka Polityczna
   zástupkyňa generálneho riaditeľa pre susedské vzťahy a rozširovanie, EK
    bývalá predsedníčka vlády SR
     člen strany En Marche!
      hlavným makroekonomickým stratégom ČSOB
       generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra EK
        advokátka
         šéfredaktorka EurActiv.sk
          sociológ, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg a diplomat
           CEO Martinus.sk
            PROGRAM

            • 18 September
             Day 1
            • ideová konferencia
            09:00 - 09:30
            Registrácia hostí

            09:30 - 09:50
            Úvodný príhovor - Ivan Štefunko

            10:15 - 11:45
            Reforma vzdelávania

            Kľúčom k úspechu krajiny v budúcnosti je kvalita vzdelávacieho systému. Pritom práve vo vzdelávaní dnes výrazne zaostávame za zvyškom Európskej únie aj našimi susedmi. Máme dvakrát viac vysokých škôl než v porovnateľne veľkom Fínsku, no ani jedna slovenská VŠ nepatrí medzi svetovú špičku. Máme vôbec najvyšší podiel vysokoškolských študentov, ktorí študujú v zahraničí. Meranie PISA ukazuje podpriemerné a zhoršujúce sa výsledky 15-ročných žiakov. Alarmujúci je podiel skupiny žiakov s najhoršími výsledkami. Hodnotenia PISA tiež ukazujú, že naše školstvo nedokáže vyťahovať mladých ľudí z chudoby. 

            Ocitli sme sa v patovej situácii: investície rastú, zmeny sa prijímajú, no pozitívne efekty sa nedostavujú. Čo spôsobuje rezistenciu voči zmenám? Aké sú hlavné nedostatky systému riadenia školstva? Aká je úroveň podpory učiteľov a ako ju zlepšiť? Mali by byť riaditelia škôl viac manažéri, alebo skôr pedagogickí lídri? Ako ďalej zvyšovať atraktivitu učiteľskej profesie? Mal by štát určovať priority pre vedu a výskum? Ktoré by to mali byť?

            Moderátor:
            Fedor Blaščák, filozof a aktivista 

            Hostia:
            Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra EK
            Peter Halák, riaditeľ Indícia, n.o. a zriaďovateľ školy Felix
            Adriana Vančová, riaditeľka gymnázia v Dubnici nad Váhom
            Peter Dráľ, analytik pre oblasť vzdelávania, Nové školstvo

            10:15 - 11:45
            Slovensko a Európa v neistom svete

            V prvých rokoch po vstupe EÚ a NATO, v čase priaznivého a predvídateľného medzinárodného prostredia, sme si mohli dovoliť luxus pasívnej zahraničnej politiky. Dnes je to presne naopak. Vo svetle dynamických zmien, ktorými prechádza Európa aj celý globálny systém, je strategická hĺbka nevyhnutnosťou. Akú rolu má Slovensko zohrávať v EÚ – a o akú EÚ chceme usilovať? Aké sú slovenské priority v novovznikajúcich  integračných projektoch? Čím vieme ako krajina prispieť k vnútornej sile EÚ ako demokratického spoločenstva? Ako odvrátiť hroziacu fragmentáciu priestoru strednej a východnej Európy? 

            Moderátor:
            Michal Šimečka, člen správnej rady PS

            Hostia:
            Katarína Mathernová, zástupkyňa generálneho riaditeľa pre susedské vzťahy a rozširovanie, EK
            Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka EurActiv.sk
            Jozef Bátora, politológ, Univerzita Komenského
            Peter Bátor, odborník na bezpečnosť, Kancelária prezidenta SR

            Obed

            13:15 - 14:45
            Dôveryhodný a fungujúci štát

            Nedôvera v inštitúcie a štát ako taký patrí medzi tie kľúčové problémy krajiny, ktorých riešenie určuje budúcnosť Slovenska. Výsledky tohto stavu vidíme vo viacerých rovinách - neefektívnosti výkonu verejnej moci, nízkej atraktívnosti verejnej služby či zlyhaniach princípov právneho štátu. Reakciou je aj zvýšená citlivosť na korupciu a silná orientácia na protikorupčný naratív v našej verejnej diskusii. Čo sú príčiny a čo len prejavy zlyhávania štátu a verejných inštitúcií? Ako by mala vyzerať kauzálna liečba a je vôbec možná? Sústrediť sa na boj proti korupcii a prísne potrestanie vinníkov, alebo sú potrebné hlbšie zmeny vo fungovaní a nastavení nášho verejného sektora?

            Moderátor:
            Radovan Pala, advokát, člen správnej rady PS

            Hostia:
            Zuzana Čaputová, advokátka
            Martin Dubéci, člen správnej rady PS
            Michal Truban, podnikateľ, člen správnej rady PS
            Lucia Berdisová, Právnická fakulta TU v Trnave, Ústav štátu a práva SAV

            13:15 - 14:45
            Súdržná a otvorená spoločnosť

            Digitálna revolúcia a globalizácia výrazne zasiahnu do vzťahu medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Tieto zmeny prinášajú nové nároky na fungovanie demokracie, ale aj na vnútornú súdržnosť spoločností a definíciu kultúrnej identity v globalizovanom svete. Hoci Slovensko do veľkej miery prekonalo etno-nacionalistický sentiment deväťdesiatych rokov, nedokázali sme ho nahradiť pozitívnym príbehom, ktorý by patril všetkým bez rozdielu, čo zvyšuje riziku ďalšieho rastu anti-systémových a extrémistických síl.  Ako dosiahnuť spoločnosť, ktorá je vnútorne stmelená, sebaistá vo svojich hodnotách, a preto otvorená rozmanitosti a ľudskej individualite? Je možné sa dopracovať k pozitívnej hrdosti na krajinu, ktorá zároveň prehĺbi rešpekt a porozumenie vo vzťahoch väčšiny a rôznym typom menšín a znevýhodnených skupín?

            Moderátor:
            Zora Jaurová, členka správnej rady PS

            Hostia:
            Martin Bútora, sociológ, poradca prezidenta SR
            Michal Vašečka, sociológ, Masarykova Univerzita, Brno
            Irena Biháriová, právnička, členka správnej rady PS
            Jarmila Lajčáková, právnička, CVEK

            Coffee break

            15:00 - 16:30
            Ekonomický a sociálny model

            Slovenský hospodársky model prešiel niekoľkými adaptačnými zmenami. Od prechodu ku trhovému hospodárstvu, cez privatizáciu, získavanie veľkých zahraničných investorov až po vstup do jednotného trhu EÚ. Mnohé signály z budúcnosti však naznačujú, že sa naša ekonomika na ňu vôbec nepripravuje. Podceňuje sa malé a stredné podnikanie. Ľudský kapitál a inovačný potenciál krajiny je čim ďalej tým menej pripravený. Formy zamestnávania a motivácia zamestnancov podieľať sa na živote firiem je málo adaptovaná. Málo sa rozpráva o tom, čo by malo byť našou unikátnou devízou do budúcnosti, či už v regióne alebo v Európe.  Ako pripraviť slovenské hospodárstvo na prichádzajúce technologické zmeny, a s nimi spojené nové formy podnikania? Ako adaptovať náš pracovný trh na globálne trendy? Aké nástroje a politiky potrebujeme na podporu inkluzívneho hospodárskeho rastu, ktorý by smeroval k znižovaniu regionálnych a príjmových nerovností, a vytváral ekonomické príležitosti pre všetkých?

            Moderátor:
            Ivan Štefunko, predseda správnej rady PS

            Hostia:
            Ivana Molnárová, riaditeľka, profesia.sk
            Tomáš Hellebrandt, ekonóm
            Michal Meško, podnikateľ, Martinus
            Lucia Pašková, podnikateľka, Curaden Slovakia

            15:00 - 16:30
            Klimatické zmeny a trvalá udržateľnosť

            Klimatické zmeny a ich dôsledky sa premietnu do väčšiny verejných politík a globálnych trendov. Snahy o spomalenie globálneho otepľovania zasiahnu a zmenia celé odvetvia priemyslu. Zároveň sa budú rozvíjať nové modely udržateľného rozvoja. Prečo je trvalá udržateľnosť kľúčom k budúcnosti Slovenska? Ako chceme aby naša krajina čelila výzvam klimatickej zmeny? Čo potrebujeme urobiť pre to, aby sme sa zbavili závislosti na fosílnych palivách a ako to využiť pre budovanie krajiny? Dokážeme ochrániť naše prírodné dedičstvo a súčasne zlepšiť život obyvateľov Slovenska?

            Moderátor:
            Martin Hojsík, člen správnej rady PS

            Hostia:
            Martina Paulíková, ekologička, Združenie Slatinka
            Erik Baláž, ekológ a dokumentarista
            Juraj Mesík, analytik globálnych trendov
            Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky

            Coffee Break

            16:50 - 17:10
            príhovor: Guy Verhofstadt

            predseda Aliancie liberálov a demokratov za Európu, EP

            17:15 - 18:45
            diskusia „The Progressive Frontier?“

            Panelová diskusia o tom, či sme stratili vieru v pokrok, o kríze tradičných ideológii, a progresívnom póle v európskej politike.

            Moderátor: Michal Šimečka, člen správnej rady PS

            Hostia:
            Pieyre-Alexandre Anglade, poslanec francúzskeho parlamentu za hnutie En Marche, podpredseda výboru pre európske záležitosti
            Slawomir Sierakowski, sociológ, šéfredaktor časopisu Krytyka Polityczna
            Iveta Radičová, predsedníčka vlády SR 2010-2012
            Tomáš Sedláček, hlavný makroekonomický stratég ČSOB

            Recepcia

            MIESTO

            Vodárenské múzeum,

            Devínska cesta 1, Bratislava